Anmälan uppsamlingsdag Grundutbildning 27/2 (Fullbokad)

Skriv i anmälan:

Kontaktuppgifter samt om du önskar förmiddagspass kl.8.00-12.00 eller eftermiddagspass kl.1300-17.30

Anmälan är endast öppen för Dig som har gått grundutbildning.

Antalet platser är begränsat, inbetald anmälningsavgift återbetalas inte.

Platstilldelning sker i första hand enligt önskemål med reservation för plasbrist.

Efter anmälan kommer orderbekräftelse att mailas ut och platsen garanteras efter erlagd betalning.