MERA Petfood

Vi är återförsäljare av MERA Petfood hundfoder i Västra Götaland & Norra Halland.

Vi hänvisar övriga till Mera Petfood hemsida.

 MERA producerar alla produkter helt CO2 neutralt med många andra omtänksamma åtgärder och en strak medvetenhet om ansvaret för vår miljö, MERA söker alltid efter alternativa lösningar. Därför har MERA t.ex ett naturligt filtrerande av deras utsläpp genom en avancerad och miljövänlig biobädd vilket ger 98% miljövänlig utsläpp. På MERA´s produktplats i Kevelaer i Tyskland förbrukar produktionsanläggningarna för hund-och kattmat samt bakverk betydande mängder gas och el. Diskussionen om hållbarhet visar att alla måste hantera vår miljö ansvarsfullt. MERA vill göra så bra de kan och däeför produceras alla produkter med ” grön el, som är 100% förnybar energi – vatten, vind, sol eller biomassa.