Sök Metodiker

Frågeformulär, fyll i namn och mailadress

Helgutbildning ;

Lördag & Söndag 09.00-16.00 a´32 timmar,

12-13 mars & 2-3 april

Kostnad: 5400:-

Max antal 6 ekipage

Plats : Skog & natur sköna Fjärås

Vid avbokning återbetalas inte kursavgift.

Utbildningen är anpassningsbar. Dvs varje ekipage kommer att få en individuell läroplan utefter dess bakgrundskunskaper och syfte med utbildningen.

Innehåll:

  • Figurant arbete
  • Spårarbete
  • Sök arbete – föremål, individ- lina/koppel, friskök    Markering
  • Patrullering av område
  • Vindsurfa- avstånds bestämma vind från föremål/människa, hund arbetar med vinden
  • Ljudsurfa- avstånds bestämma ljud från föremål/människa, hund arbetar mot ljud

All träning sker i en lugn & positiv miljö i en helt underbar skogs terräng.